Zespół

Kierownik katedry

prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

telefon: +48 58 523 60 67,

e-mail: tadeusz.kaczorowski@biol.ug.edu.pl

Profesorowie nadzwyczajni UG

prof. UG dr hab. Marian Sęktas

telefon: +48 58 523 60 68,

e-mail: marian.sektas@biol.ug.edu.pl

Adiunkci dr hab.

dr hab. Iwona Mruk

telefon: +48 58 523 60 71,

e-mail: iwona.mruk@biol.ug.edu.pl.

Adiunkci

dr Magdalena Płotka

telefon: +48 58 523 60 75,

e-mail: magdalena.plotka@biol.ug.edu.pl

dr Ewa Wons

telefon: +48 58 523 60 69,

e-mail: ewawons@gmail.com

Starsi wykladowcy

dr Beata Furmanek-Blaszk

e-mail: beata.furmanek@biol.ug.edu.pl

Asystenci

mgr Olesya Werbowy

e-mail: swerb@univ.gda.pl

Doktoranci

mgr Dawid Kościelniak

e-mail: dawid.koscielniak@phdstud.ug.edu.pl

 

mgr Agnieszka Morzywołek

e-mail: agnieszka.morzywolek@phdstud.ug.edu.pl

mgr Karolina Wilkowska

e-mail: karolina.wilkowska@phdstud.ug.edu.pl

Pracownicy inzynieryjno-techniczni

Joanna Złota

telefon: +48 58 523 60 74,

e-mail: joanna.zlota@biol.ug.edu.pl

mgr Elżbieta Żewierżejew

telefon: +48 58 523 60 73,

e-mail: elzbieta.zewierzejew@biol.ug.edu.pl