Tematyka prac magisterskich

Przykładowe tematy prac magisterskich wykonanych w Katedrze Mikrobiologii:

 

 • Analiza funkcjonalna białka regulatorowego systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Csp231I oraz jego zmutowanych wariantów.

 • Charakterystyka endonukleazy restrykcyjnej PsaI wyizolowanej z bakterii ściekowej Pseudomonas anguilliseptica.

 • Charakterystyka termostabilnej endolizyny bakteriofaga Tt2631 Thermus scotoductus MAT2631.

 • Zastosowanie białek biorących udział w procesie rekombinacji homologicznej Pyrococcus woesei do optymalizacji układów simlex i multiplex PCR.

 • Bakterie bałtyckie oporne na antybiotyki i metale ciężkie oraz wstępna charakterystyka szczepów bakteryjnych opornych na ampicylinę i tetracyklinę.

 • Wstępna analiza zróżnicowania genetycznego szczepów Moraxella bovis.

 • Analiza molekularna plazmidów ze szczepu  Klebsiella pneumonie niosącego system restrykcyjno-modyfikacyjny KpnGI, izospecyficznych względem restryktazy BgII.

 • Analiza oddziaływania białka RepA z origin replikacji plazmidu pMbo4.6 pochodzącego ze szczepu Moraxella bovis ATCC 10900.

 • Konstrukcja szczepów do monitorowania jednokrotnej komórkowej odpowiedzi SOS.

 • Analiza rejonu genu metylotransferazy DNA mboIIM2 odpowiedzialnego za przesunięcie ramki odczytu translacji.

 • Zróżnicowanie genów oporności na wybrane antybiotyki w szczepach Escherichia coli izolowanych z wód Zatoki Gdańskiej.

 • Analiza funkcjonalna promotora endonukleazy restrykcyjnej (PR) oraz jego rola w regulacji ekspresji systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego zależnego od wyspecjalizowanego regulatora – białka C.

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن