Zagadnienia na egzamin licencjacki

  • Porównanie budowy osłon bakteryjnych bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych.

  • Mechanizmy działania antybiotyków.

  • Bakteryjne mechanizmy oporności na antybiotyki.

  • Rola i znaczenie bakteryjnych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych oraz praktyczne wykorzystanie enzymów restrykcyjnych i metylotransferaz DNA w metodach biologii molekularnej.

  • Mechanizmy przenoszenia materiału genetycznego w horyzontalnym przepływie genów.

  • Komórkowa odpowiedź SOS u bakterii – schemat ogólny regulacji kaskady molekularnej.

  • Źródła zmienności genetycznej bakterii, czynniki i mechanizmy kształtujące strukturę i organizację genomów.

  • Cykl życiowy wirusa grypy. Molekularne podstawy zmienności tego wirusa.

  • Mechanizm koniugacji bakterii.

  • Represja kataboliczna i jej mechanizmy regulacyjne.

  • Toksyny bakteryjne, przykłady, mechanizmy działania.

  • Transformacja genetyczna.

  • Molekularny mechanizm chemotaksji u bakterii.

  • Mechanizmy antyfagowe u bakterii oraz procesy ich przeciwdziałania u bakteriofagów.

  • Mechanizmy transdukcji ogólnej i specyficznej.

   

  Do pobrania: Zagadnienia na egzamin dyplomowy studentów III roku Biologii i Przyrody wykonujących prace dyplomową w Katedrze Mikrobiologii

  ساخت اپلیکیشن

  مبلمان اداری

  طراحی قالب وردپرس

  نیازمندیها

  طراحی اپلیکیشن